FANDOM


Biohajoavat kuulat ovat normaalien muovikuulien ohessa hyvin paljon yleistyneitä kuulia.

Biokuulat eivät ulkonäöllisesti eroa tavallisista muovikuulista mitenkään. Ainoastaan biokuulan rakenne eroaa normaaleista muovikuulista, siten että biokuulaa maatuu maahan noin 1-3 kuukaudessa.

Biokuulat ovat jonkin verran kalliimpia, kuin muovikuulat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.