Airsoft Wiki
Advertisement

Lyhenne sanoista "feet per second" eli jalkaa sekunnissa. FPS nopeusyksikköä käytetään mm. ulkomailla tuodessa ilmi aseiden lähtönopeuksia. Suomessa vakiintuneempi mittayksikkö on m/s (metriä sekunnissa). 1 FPS = 0.3048 m/s.

Esimerkkejä
330fps = n. 100 m/s
400fps = n. 120 m/s
560fps = n. 170 m/s

Advertisement