FANDOM


Airsoftmaailmassa moottorilla tarkoitetaan sähkömekaanista laitetta, joka muuttaa sähkövirran liikkeeksi kesto- ja sähkömagneetteja käyttäen. Sähkömoottoreita on olemassa useammanlaisia, mutta sähkökäyttöisissä airsoftaseissa käytetty tyyppi on harjallinen tasavirtamoottori.

Moottorin rakenneMuokkaa

Airsoftaseissa käytetty moottori koostuu kolmesta pääkomponentista: roottori, kestomagneetit ja hiilet (tai harjat).

RoottoriMuokkaa

Sähkömoottorin roottorilla tarkoitetaan sen pyörivää osaa, joka koostuu kommutaattorista, keloista ja akselista. Kommutaattori on nimensä mukaisesti se osa roottorista, joka "kommunikoi" muun piirin kanssa. Kommutaattori on kytköksissä keloihin, jotka muodostavat sähkömagneetin sähkövirran kulkiessa niiden läpi. Tämä ilmiö saa roottorin pyörimään.

KestomagneetitMuokkaa

Kestomagneetit ovat moottorin runkoon sijoitetut magneetit, jotka joko vetävät roottorin sähkömagneetteja puoleensa tai työntävät niitä luotaan, riippuen roottorin asennosta. Uusimmissa moottoreissa käytetään kestomagneetteina neodyymimagneetteja.

HiiletMuokkaa

Hiilet ovat se osa moottoria joka välittää sähkövirran moottorin rungossa olevista terminaaleista pyörivään roottoriin. Hiiliä voidaan myös kutsua harjoiksi.

Eri moottori mallejaMuokkaa

High speedMuokkaa

High speed-moottoreiden (tai Turbo, jne.) kelojen suunnitelussa on pyritty saavuttamaan suuri huippunopeus, jonka takia moottori kiihtyy hitaasti (eli huippunopeuden saavuttaminen kestää hetken) eikä sen vääntömomentissa ole kehumista. High speed-moottorit eivät sovi raskaisiin virityksiin.

High torqueMuokkaa

High torque-moottoreiden (tai Magnum, Infinite Torque Up, jne.) kelat on optimoitu suuren vääntömomentin saavuttamiseksi, jolloin moottorin huippunopeus jää pienehköksi, mutta kiihtyvyys on suuri (eli huippunopeus saavutetaan nopeasti). High torque-moottorit sopivat erinomaisesti raskaisiin virityksiin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.