Airsoftmaailmassa moottorilla tarkoitetaan sähkömekaanista laitetta, joka muuttaa sähkövirran liikkeeksi kesto- ja sähkömagneetteja käyttäen. Sähkömoottoreita on olemassa useammanlaisia, mutta sähkökäyttöisissä airsoftaseissa käytetty tyyppi on harjallinen tasavirtamoottori.

Moottorin rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Airsoftaseissa käytetty moottori koostuu kolmesta pääkomponentista: roottori, kestomagneetit ja hiilet (tai harjat).

Roottori[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sähkömoottorin roottorilla tarkoitetaan sen pyörivää osaa, joka koostuu kommutaattorista, keloista ja akselista. Kommutaattori on nimensä mukaisesti se osa roottorista, joka "kommunikoi" muun piirin kanssa. Kommutaattori on kytköksissä keloihin, jotka muodostavat sähkömagneetin sähkövirran kulkiessa niiden läpi. Tämä ilmiö saa roottorin pyörimään.

Kestomagneetit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kestomagneetit ovat moottorin runkoon sijoitetut magneetit, jotka joko vetävät roottorin sähkömagneetteja puoleensa tai työntävät niitä luotaan, riippuen roottorin asennosta. Uusimmissa moottoreissa käytetään kestomagneetteina neodyymimagneetteja.

Hiilet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hiilet ovat se osa moottoria joka välittää sähkövirran moottorin rungossa olevista terminaaleista pyörivään roottoriin. Hiiliä voidaan myös kutsua harjoiksi.

Eri moottori malleja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

High speed[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

High speed-moottoreiden (tai Turbo, jne.) kelojen suunnitelussa on pyritty saavuttamaan suuri huippunopeus, jonka takia moottori kiihtyy hitaasti (eli huippunopeuden saavuttaminen kestää hetken) eikä sen vääntömomentissa ole kehumista. High speed-moottorit eivät sovi raskaisiin virityksiin.

High torque[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

High torque-moottoreiden (tai Magnum, Infinite Torque Up, jne.) kelat on optimoitu suuren vääntömomentin saavuttamiseksi, jolloin moottorin huippunopeus jää pienehköksi, mutta kiihtyvyys on suuri (eli huippunopeus saavutetaan nopeasti). High torque-moottorit sopivat erinomaisesti raskaisiin virityksiin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.