FANDOM


Pursketulella tarkoitetaan tulimuotoa jossa ase ampuu kaksi tai useamman kuulan (yleensä kolme) yhdellä liipasimen painalluksella. Pursketuli on mahdollista toteuttaa kahdella tavalla: mekaanisesti tai elektronisesti.

Mekaaninen pursketuliMuokkaa

Joku joka omistaa esim. TM Type 89 voisi kirjoittaa tähän purskeen toiminnasta VASARA

Elektrooninen pursketuliMuokkaa

Elektrooninen pursketuli voidaan toteuttaa joko ajastimella tai rataslaatikon tilaa tarkkailevalla laskimella.

Ajastin menetelmäMuokkaa

Pursketulen toteuttaminen ajastimella on hyvin yksinkertainen tekniikka eikä varsinaisesti vaadi, että rataslaatikkoon tehdään fyysisiä muutoksia. Ajastus voidaan hoitaa joko mikrokontrollerilla tai asiaan "erikoistuneella" logiikkapiirillä, joista jälkimmäinen on epätarkempi vaihtoehto.

Rataslaatikon tilan tarkkailuMuokkaa

Rataslaatikon tilaa tarkkailevalla mikrokontrollerilla on mahdollista ampua hyvin tarkkaa pursketulta. Tämän tekniikan huonoksi puoleksi voidaan laskea tarve joutua tekemään rataslaatikkoon muokkauksia. Systeman PTW-sarjan aseissa on olemassa optinen rattaiston tarkkailu jota hyödyntäen ase saadaan muokattua ampumaan kolmen laukauksen purskeita.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.