Airsoft Wiki
Advertisement

Pursketulella tarkoitetaan tulimuotoa jossa ase ampuu kaksi tai useamman kuulan (yleensä kolme) yhdellä liipasimen painalluksella. Pursketuli on mahdollista toteuttaa kahdella tavalla: mekaanisesti tai elektronisesti.

Mekaaninen pursketuli[]

Joku joka omistaa esim. TM Type 89 voisi kirjoittaa tähän purskeen toiminnasta VASARA.JPG

Elektrooninen pursketuli[]

Elektrooninen pursketuli voidaan toteuttaa joko ajastimella tai rataslaatikon tilaa tarkkailevalla laskimella.

Ajastin menetelmä[]

Pursketulen toteuttaminen ajastimella on hyvin yksinkertainen tekniikka eikä varsinaisesti vaadi, että rataslaatikkoon tehdään fyysisiä muutoksia. Ajastus voidaan hoitaa joko mikrokontrollerilla tai asiaan "erikoistuneella" logiikkapiirillä, joista jälkimmäinen on epätarkempi vaihtoehto.

Rataslaatikon tilan tarkkailu[]

Rataslaatikon tilaa tarkkailevalla mikrokontrollerilla on mahdollista ampua hyvin tarkkaa pursketulta. Tämän tekniikan huonoksi puoleksi voidaan laskea tarve joutua tekemään rataslaatikkoon muokkauksia. Systeman PTW-sarjan aseissa on olemassa optinen rattaiston tarkkailu jota hyödyntäen ase saadaan muokattua ampumaan kolmen laukauksen purskeita.

Advertisement